ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขว้างลูกเทนนิส รุ่น 6 ปีชาย สระบุรีเกมส์ 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเจษฎา ชาพรม
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,22:51   อ่าน 681 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินสาระภาษาต่างประเทศ The skit( ละครสั้น)ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวอำนวย เถื่อนดี
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2556,16:40   อ่าน 754 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้
ชื่อนักเรียน : นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2555,08:16   อ่าน 723 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานอาชีพ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2555,18:57   อ่าน 1612 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานสาธิตเกษตรลอยฟ้า
ชื่อนักเรียน : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2555,10:47   อ่าน 1342 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานโลชั่นกันยุง
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2555,10:43   อ่าน 1799 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2555,20:29   อ่าน 876 ครั้ง