ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบ,การปิดเรียนปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ - การเปิดเรียนภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๕๖
              ๑.  ชั้น อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา  สอบวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
              ๒.  ชั้น อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา รับผลการสอบ(รายงานผลการเรียน)วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
              ๓.  ชั้น อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา ปิดเรียนปลายภาคฯ วันที่ ๑๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
              ๔.  ประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดเรียน วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
              ๔.  ชั้น อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 
 
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2556,10:37   อ่าน 1249 ครั้ง