ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทะเบียนคำสั่งของโรงเรียน

เรียน   คณะครูโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส

ตามที่โรงเรียนมีนโยบายการดำเนินงานธุรการเวอร์ชั่นใหม่ นั้น ให้ทุกคนทราบเลขทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและทะเบียนคุมคำสั่ง โรงเรียนจึงได้อำนวยความสะดวกให้ และเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการจะนำทะเบียนรับ-ส่งและทะเบียนคุมคำสั่งฯ ขึ้นเว็บไซด์ช่องประชาสัมพันธ์ตอนเย็นทุกวัน(วันจันทร์ – พุธ)ผู้ที่ต้องการทราบเลขทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและเลขที่คำสั่ง ดูได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์หรือช่องเอกสารภายในโรงเรียน หากผู้ใดต้องใช้เลขที่เอกสารรับหรือส่ง หรือเลขที่คำสั่งใด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อจะได้แก้ไขข้อมูลเลขที่ ให้เป็นปัจจุบัน

 

 

                                                                          

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2557,00:00   อ่าน 8168 ครั้ง