ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
        วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส  ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  นำโดย นายเกียรติศักดิ์  ศรีคำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบครูประจำชั้น  พร้อมปรึกษาหารือ  หาแนวทางในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง และรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,14:42   อ่าน 237 ครั้ง