ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายศรีสวาท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,14:50   อ่าน 176 ครั้ง