ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬาภายใน 2561 “เฟื่องฟ้าเกมส์”
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน “เฟื่องฟ้าเกมส์” ในวันที่ 22และ23 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ แชร์บอล,วอลเลย์บอล,ฟุตบอลและกรีฑา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในการเล่นกีฬา รู้จักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,20:29   อ่าน 344 ครั้ง