ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางสาวธนาภรณ์ หารต๊ะ
นางสาวธนาภรณ์ หารต๊ะ

กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นป.6ภาคเรียนที่1

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.77 KB
กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นป.6ภาคเรียนที่2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.58 KB
กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป.6ภาคเรียนที่1

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.14 KB
กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป.6ภาคเรียนที่2

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.58 KB
กำหนดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.81 KB
กำหนดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.85 KB