ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนภูมิผู้บริหารเครือข่าย
แผนภูมิผู้บริหารเครือข่าย
              เครือข่ายพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยแห้ง เริ่มขึ้นจากการรวมตัวของโรงเรียนภายในตำบลห้วยแห้ง จำนวน ๖ โรงเรียน คือโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว โรงเรียนวัดบุรีการาม โรงเรียนบ้านหนองสองห้องและโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.4 KB